ไม้แดด

������������������������������ EC ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

เครื่องวัด EC เป็นอุปกรณ์สำคัญในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน ใช้วัดค่าน้ำในรางปลูก Hydroponics ว่ามีความเข้มข้นของปุ๋ย A+B หรือค่า EC ที่เหมาะสมกับผักที่เราปลูกอยู่หรือไม่
แสดง 1-4 จาก 4 รายการ