ไม้แดด

������������������������������ pH ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

เครื่องวัด pH เป็นอุปกรณ์สำคัญในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน ใช้วัดค่าน้ำในรางปลูก Hydroponics ว่ามีความเป็นกรดด่าง หรือ pH ที่เหมาะสมกับผักที่เราปลูกอยู่หรือไม่
แสดง 1-4 จาก 4 รายการ