ไม้แดด

��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแดด หรือ Lux Meter ใช้วัดความสว่างในบริเวณที่กำหนดค่าความสว่างให้ต้องอยู่ในช่วงต่าง ๆ ได้
แสดง 1-1 จาก 1 รายการ