ไม้แดด

��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� ������������������������������

มีเครื่องวัดความชื้นเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวเปลือก หลายรูปแบบ ทั้งแบบขาวัดยาว แบบตวงแล้วเทเข้าเครื่อง
แสดง 1-7 จาก 7 รายการ