ไม้แดด

��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������ Datalogger

เครื่องวัด และบันทุกอุณหภูมิ หรือ Datalogger มีหลายรูปแบบ ทั้งสำหรับโรงงาน โกดัง ห้องเย็น รถห้องเย็น โรงเพาะเห็ด
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ